Още по темата

 

Още по темата

 

Синдикът на ПФК ЦСКА АД Дора Милева коментира наближаващия търг за активите на друже­ството. Продажбата ще е на 30 март (четвъртък), два дни преди мача с Лудогорец. Тя ще се проведе в лявото крило на администрацията на „Армия­та“.

Оферти се приемат от 13:00 до 14:00 часа и се разглеж­дат на място. Стойността на активите е 1 646 325 лв. Ако не се появят кандидати на първия търг, се провежда втори, а тогава за активите ще се търси 80% от първоначалната сума (1 317 060 лв.).
 
„Все още никой официално не е проявил интерес. Очаквам това да се случи след 27 март. Ценните активи могат да бъ­дат разгледани и без моя по­мощ. Емблемите са достъпни в Патентното ведомство, а за земите има нотариални акто­ве, в които са описани подроб­но".

"Не вярвам някой да поиска да разгледа старите служебни автомобили, автобуса на шко­лата, както и екипировката от минали сезони. Те са оцене­ни на смешни суми, истински важното са само емблемите и земите“, коментира Милева.
 
„Аз не търся произход на парите, които ще бъдат пла­тени на търга. Това вече си преценява съдът“, добави син­дикът пред "Тема Спорт".