Перуанският беглец от Левски Хеан Де­са-Лудия отново стана пример за най-ло­шото във футбола. В местното издание Diario Depor е по­местен голям мате­риал за звездата на Перу Кристиян Куева.

В момента той прави фурор в бра­зилския гранд Сао Паоло, както и в на­ционалния тим. Куева е сравнен точно с Деса, като колегите отбелязват, че дока­то са били в местния гранд Алианца Лима и двамата са били доста луди.

И докато Куева се е взел в ръце и в момента е сред звездите на бразилския шампио­нат, то Деса продъл­жава да е в неиз­вестност.

„Куева беше съ­щият като Деса. Се­га обаче той прави фурор в страната на Пеле. Там, където от много години не сме имали класен футбо­лист във форма“, пишат колегите и съжаляват, че Деса прави всичко въз­можно, за да зат­рие кариерата си.