31-кратният шампион на България и най-успешен роден отбор за всички времена - ЦСКА, официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено.

Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи на незабавно изпълнение. По този начин автентичният ЦСКА вече е в миналото и прекратява съществуването си.

За последно ЦСКА спечели Купата на България през месец май, след което престана да съществува, а на негово място се появи ЦСКА-София, след като бяха обединени отборите на Литекс и Чавдар Етрополе.

Ето и официалното решение:

Решение от 9.9.2016
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.
Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.