Още по темата

 

Заради предстоя­щите мачове с Лудогорец мениджърът на Крусейдърс Стивън Бакстър е въвел обща закуска и обяд за от­бора. Шампионите на Северна Ирландия наскоро направиха и втора необичайна промяна - от три тренировки седмично минаха на петдневен ре­жим.

„Това е естествени­ят прогрес на нашия клуб по пътя към превръщането ни в по-голям клуб. Трябва да направим промени и във финансовата структура, както и да преразгледаме дого­ворите на играчите", казва Стивън Бакстър в голям материал на ВВС.

Той е говорил на­дълго и нашироко с мениджъра на Дъндолк Стивън Кени, който постигна успех с класирането на ти­ма си в групите на Лига Европа.

Заради завишеното количество ангажи­менти Бакстър е зат­ворил магазина си за спортни стоки, който е бил негов бизнес в продължение на 21 години.

„Опитах  се да съвместявам двете работи, но не се получа­ва. Обичам да поемам рискове и затова не се страхувам. Инвестирахме в джипиес технологии, които да ни дават данни за състоянието им по време на трени­ровка", доволен е Бакстър, който разк­ри, че за първи път е разузнавал съперник толкова далече.

Той наблюдавал мача на Лудогорец със Славия за Суперкупата. Той все още не може да каже, че има голяма промяна в отбора, за­щото новият режим действа от сравнител­но скоро.

Бакстър е впечатлен от факта, че Лу­догорец са били на двуседмичен лагер в Австрия. „Вижда се колко ог­ромна е разликата между двата отбора по отношение на раз­ходите. Хората гово­рят, че нашият бю­джет от 600 000 или 700 000 паунда е ог­ромен, но ние сме все още на светлинни го­дини от големите клу­бове", обяснява Бакс­тър.

Той се надява, че спечелването на зна­чителна за стандар­тите на клуба сума от УЕФА ще помогне - много на клуба. „Парите идват ка­то награ­да за то­ва, че се справяме добре. Ние обаче няма да си позволим да харчим безразборно”, завършва мениджърът.