Столичният Левски представиха на своите акционери годишните си финансови отчети за 2020-а година и доклад на независим одитор. 

Приходите са 14 499 000 лева, при разходи от 17 406 000 лева. Основните приходи са дошли от спонсорство и реклама - 7 031 000, както и от дарения - 1 818 000. От трансфери на футболисти са получени 1 112 000 лева. Най-сериозни са разходите за заплати и осигуровки на персонала - 8 650 000 и 628 000 или общо 9 278 000 лева.

"Уважаеми акционери на „ПФК Левски",

 Предоставяме на Вашето внимание Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2020 г., както и Доклад на независимия одитор „Желязков Одит 2004 ООД", написаха от "Герена".

Вижте всички данни ТУК!