Сдружение "Левски на левскарите" поиска свикване на извънредно Общо събрание на клуба.

Със съобщение в социалните мрежи беше съобщено, че към Левски са изпратени документи, включително предложение за дневен ред, както и Заявление за раздробяване на едно от временните удостоверение материализиращо правото на собственост на Сдружението върху инкорпорираните в него 1 013 999 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност от 1 лев.

"Левски на левскарите" е миноритарен акционер, като получи 10-процентния дял на тръст "Синя България".

Последното Общо събрание на "сините" беше през ноември 2023 г. Малко след това от "Левски на левскарите" обявиха план към придобиване на клуба, наричайки го "свята цел". Не е тайна, че фенското сдружение е против собственика Наско Сираков.