ЦСКА приключи сагата с емблемата си. Съдът разпореди да започне разплащането на милионите, платени от фирма "Ред Енимълс" за активите на фалиралото дружество. Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

Така ЦСКА вече официално е собственик на емблемата.

"Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на "ПФК ЦСКА" АД да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване", се казва определението на съда.