Бой между привърженици на Левски и ЦСКА разтресе Русе. Той е станал в неделя ве­черта, но битка­та бе раздухана вчера, след като свидетели раз­казаха за нея. 

Има и един пост­радал - момче на 18 години, което е било прието в болни­ца с травма на главата. Очевид­ци разкриха пред БНТ, че битката старти­рала от ултраси на Левски. Група от 15 души, въо­ръжена с бухалки и спрейове, се от­правила от квар­тал „Дружба" в съседния „Здра­вец", който се смятал за „червен" бастион. 

„Сините" заварили група „армейци" и започнало меле. То било прекратено, след като един от свидетелите алармирал поли­цията.  „Обадих се на 112", обявил той на биещите се запалянковци под балкона му.

„Изведнъж се чу страхотен шум. Крясък, пак кря­сък, псувни, тичане напред-назад. Като че ли пове­чето млади хора бяха. В този момент от 4-ия етаж един човек каза: „Внимавайте, за­щото се обадих на МВР". И като хукнаха, полови­ната заминаха край нас, а дру­гата част замина­ха надолу", раз­каза за БНТ д-р Мария Джамбазо­ва, която също живее в блока, до който се е разиг­рала грозната сцена. 

От поли­цията също пот­върдиха за инци­дента. Според сводката на МВР той се е разиграл в 22,38 часа и веднага е получен сигнал, че две групи се бият в близост до учи­лище „Тома Кърджиев". На място­то са били прате­ни екипи, които са успели да устано­вят и разпитат част от участни­ците в боя. Спо­ред полицията няма сериозно пострадали, въ­преки че в по­следствие се раз­бра друго.

Враж­дата между „си­ните" и „червени­те" в Русе е доста сериозна. Ултрасите на Левски търсят отмъще­ние за 2017 годи­на. Тогава привърженици на ЦСКА атакуваха фенклуба на своите съ­перници. Той бе омазан с червена боя, непосредст­вено преди госту­ване на Левски за мач с Дунав в Русе. Пожалени бяха единствено ликовете на Апос­тола, Христо Бо­тев и капитан Ди­митър Списаревски,които са изри­сувани до входа.