Той може да е причината за тежкото положение в северна Италия