9,00 Волейбол СК Китай - Русия MAX Sport 2 

21,30 Волейбол Франция - България БНТ 

Вижте пълна телевизионна програма