На 15 март 2024 година ще се проведе извънредния конгрес на БФС. Легендарният вратар на националния отбор на България - Борислав Михайлов, подаде оставка. Неговият наследник, както и членовете на Изпълкома, трябва да отговарят на условията, които са описани в цели четири члена от устава, предаде Gong.

Ето какво гласят:

Чл. 32. (1) Мандатът на президента и на членовете на ИК е четири години.

(2) Лицата по ал.1 продължават да изпълняват правомощията си до провеждането на нов избор.

(3) За президент и за членове на ИК могат да бъдат избирани български граждани, които:

1. не са осъждани за престъпления от общ характер, независимо от последваща реабилитация;

2. не са навършили 70 години към датата на избора.

(4) Кандидат за президент не може да участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които осъществяват политическа дейност.

Несъвместимост

Чл. 33. (1) Президентът, членовете на ИК и председателите на постоянни комисии не могат да заемат длъжност в администрацията на БФС.

(2) Президентът не може да участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които осъществяват политическа дейност.