На всеки случва да опре до теглене на кредити. Но преди да се обвържете с договор с някоя финансова институция, е добре внимателно да анализирате финансовото си състояние, да прецените плюсовете и минусите и едва след това да вземете решение. На свой ред банките също така проверяват надеждността на клиентите, тяхната платежоспособност и вероятността от евентуална невъзвръщаемост на средствата.

Но ситуациите са различни. Въпреки факта, че след извънредното положение обстановката донякъде стабилизира през последните месеци, някои фирми продължават да съкращават служители. Особено трудно е за тези работници, които имат необезпечени заеми. Ами какво ще стане се случи с обслужването на кредита, ако сте безработен?

Стигне ли се до такава ситуация, ето правилните стъпки:

Директен контакт с банката

Можете да се обадите в банката и да поискате преразглеждане на условията на договора за кредит на основание загубата си на доходи. Разбира се, ако кредитополучателят не изплати закъснението, което е натрупал, финансовата институция има право да прехвърли делото в съда или да се обърне към колекторски услуги. За да се избегнат подобни ситуации, клиентът трябва предварително да уведоми банката за уволнението си. Това ще помогне на финансовата институция да върне дълга по-бързо, а и вие няма да плащате големи неустойки за забавяне.

Също така, банката може да намали лихвения процент, да предложи гратисен период. Не забравяйте, че колкото по-скоро съобщите за прекратяването на трудовия си договор, толкова по-добре ще бъде за вас.

Рефинансиране на кредит

Случва се кредитополучателят да кандидатства пред друга банка, за да изплати стария дълг. Желателно е обаче да се отпусне нов заем при по-добри условия, в противен случай лесно бихте могли да се вкарате в „кредитно робство“. 

Но все редицата си недостатъци, този метод ще помогне да се избегне финансов колапс в случай на загуба на работа. Необходимо е да се обмисли всичко в детайли, за да подходите по най-правилния за вас начин.