Във връзка със засиления обществен интерес и коментарите за размера на паричните премии за призови класирания от Параолимпийските игри, от Министерство на младежта и спорта правят следните уточнения:

По отношение на премиите за призови класирания от олимпийски и параолимпийски игри практиката във всяка държава е различна. В България премиите за призови класирания на световни и европейски първенства, както и за олимпийски и параолимпийски игри се определят на база конкретни критерии за съответните първенства - като тежест на състезанията, конкуренция и др. Премиите са различни за всяко от посочените първенства. Така например премията за златен медал от световно първенство в неолимпийски спорт е 9 000 лв, а за златен медал от световно първенство в олимпийски спорт е 50 000 лв. Олимпийските и Параолимпийските игри по традиция се провеждат едни след други, но реално са различни състезания. Министерство на младежта и спорта разполага с официално писмо от президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах до министър Мариана Георгиева, съдържащо разяснение от спортния директор на МОК Кристоф Дюби, в което се казва, че "Параолимпийските игри и Игрите за глухи - Дефлимпикс нямат статут на олимпийски игри". Според текста "статутът "олимпиец" е запазен за състезателите, участващи в олимпийските игри".

Решението за размера на премиите за параолимпийци е взето на база на предложение от комисия, в която са взели участие представители на ММС, БОК, спортни федерации и Българската параолимпийска асоциация. Водещият принцип при вземането на решение за определяне на размера на премиите е да не бъде подценяван труда им и затова те са приравнени на най-високите премии извън Олимпийските игри - световни първенства в олимпийски спортове. Повече от месец след обявяването на премиите за призови класирани от Параолимпийските игри нито един представител на параолимпийците не се е свързал официално с ММС, за да изрази несъгласието си от техния размер или да поиска увеличаването им.

Важно е да се отбележи също така, че България се нарежда на едно от първите места по размер на обявените премии за параолимпийци в света. Данните за други държави са представени в таблица в края на текста.

Министерството на младежта и спорта традиционно осигурява подготовката на спортисти с увреждания чрез Българската параолимпйска асоциация. На параолимпийската асоциация за периода 2013-2016 г. от ММС са предоставени общо средства в размер на 2 205 348 лева, което я поставя на едно от челните места по финансиране сред българските спортни федерации. Българската параолимпийска асоциация подготвя 14 състезатели. На Параолимпийските игри Рио 2016 право на участие са получили 7 състезатели, като средствата за тях за периода 2013-2016 г. са общо 885 558 лева. Отделно за организиране на участието на българските спортисти на Параолимпийските игри асоциацията е получила целево финансиране в размер на 230 000 лв.

През 2016 г. ММС създаде нова "Програма за развитие на спорта за хора с увреждания", с която коренно се промени философията за финансиране на спортистите с увреждания. Водещата идея е, че публичните средства за спорт за хора с увреждания трябва да бъдат предназначени не за печеленето на медали, а за да се осигури достъп до спортни съоръжения и условия за спортуване на колкото се може повече хора. Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания е с бюджет 1 420 000 лева през 2016 г., което е с над 200 000 лева повече от 2015 г. и по нея са финансирани 7 спортни федерации. За първи път през 2016 г. се подпомагат и други спортни организации, развиващи спорт за хора с увреждания: Българска федерация по баскетбол, Българска федерация по канадска борба, Българска федерация по гребане, Българска федерация по конен спорт. До момента те не са получавали средства, а Българската параолимпийска асоциация не развива тези спортове.

В проекта за нов Закон за спорта настоящият екип на ММС е включил предложение за създаване на Български параолимпийски комитет, което издига статута на Българската параолимпийска асоциация.

Държава Олимпиада Параолимпиада
(злато) (злато)
Унгария 112 000 евро 56 000 евро
Беларус 150 000 долара 50 000 долара
Естония 100 000 евро 11 000 евро
Словакия 45 000 евро 22 500 евро
(за индивидуален спортист) (за индивидуален спортист)
(нямат отбор в Рио) 7500 евро(на човек от отборен спорт)

Испания 94 000 евро 30 000 евро
Премиите са предоставени
от Параолимпийския комитет

Белгия 50 000 евро 10 000 евро
Държавата не предоставя финансови премии.
Премиите се предоставят от партньори
на Олимпийския и Параолимпийския комитет.

Дания
Правителството не дава премии. Средствата се осигуряват от Team Denmark - национална организация, която се финансира основно с публични средства 13 000 евро 6500 евро

Холандия 25 500 евро 10 200 евро
Холандското правителство не предоставя финансови премии за параолимпийците. Премии дава Холандският олимпийски комитет, част от който е Параолимпийският комитет

Франция 50 000 евро 50 000 евро

Ирландия:
Не предоставя директно пари за спечелени медали. По система се подпомагат спортистите на годишна основа. На база определени критерии състезателите могат да кандидатстват за следните помощи без разлика дали са олимпийци или параолимпийци.

Подиум (независимо от медала) - 40 000 евро
Световно първенство (финалисти) - 20 000 евро
Международно състезание (квалификация за олимпийски и параолимпийски игри) - 12 000 евро.
Подиум (независимо от медала) - 40 000 евро
Световно първенство (финалисти) - 20 000 евро
Международно състезание (квалификация за олимпийски и параолимпийски игри) - 12 000 евро.

Финландия
Не предоставя финансови премии за олимпийски и параолимпийски медалисти. Правителството предоставя освободени от данъци стипендии на обещаващи спортисти (олимпийци и параолимпийци).
Националните олимпийски и параолимпийски комитети имат собствени системи за финансово подпомагане на спортистите, които управляват сами.

За 2016 г. са предоставени общо 1 700 000 евро на 170 спортиста. Годишните стипендии варират от 5000 евро за млади спортисти до 20 000 евро за спортисти, от които се очаква да спечелят медали.
За 2016 г. са предоставени общо 1 700 000 евро на 170 спортиста. Годишните стипендии варират от 5000 евро за млади спортисти до 20 000 евро за спортисти, от които се очаква да спечелят медали.

Полша 14 800 евро 14 800 евро
Латвия 142 288 евро 142 288 евро
Швеция Не предоставя премии нито за олимпийците, нито за параолимпийците
Не предоставя премии нито за олимпийците, нито за параолимпийците

Люксембург Не предоставя премии нито за олимпийците, нито за параолимпийците
Не предоставя премии нито за олимпийците, нито за параолимпийците