"Нито един лев, даден от ММС за децата не е отклонен. За всички извършени разходи по програмите има изготвени и предадени в съответните срокове, съгласно договорите с министерството, документи. Те отговарят на изискуемите образци, които са неразделна част от двете програми. Правени са проверки, които не откриха нередности."

Това заяви заместник-изпълнителният директор на БФС Антон Попов по повод нападките срещу Българския футболен съюз.

"Първата програма от тях е стартирала още през 2007 година и се нарича Програма за развитие на детския футбол на БФС. Тя е насочена към деца на възраст от 7 до 12 години. Ежегодно в нея се планират не по-малко от 50 турнира с участието на над 8000 деца. Имали сме години, когато бройката на малките футболисти е достигала 12 000. Организатори и изпълнители са регионалните структури на БФС, заедно с представители на общините", обясни Попов.

И продължи: "Средствата от ММС се използват за закупуване на спортни пособия - футболна екипировка за всички участващи деца, футболни топки по стандартите на ФИФА (N 4 и N 5), мрежи и сакове за топки и мрежи за футболни врати.

Ще ви дам пример за 2018 година. Тогава в турнирите от тази програма са участвали 9684 деца от 518 отбора. Сами можете да пресметнете къде и за какво са отишли парите. Ние се придържаме стриктно към Приложение 1 от програмата, касаещо количествено-стойностната сметка и финансовата обосновка за провеждане на турнирите. За всеки турнир има приложени протоколи за получените екипи и пособия, като образците са 4 и стриктно се следи за коректността им.

Областните ни председатели отговарят лично за организацията на турнирите, оформянето и изпращането в срок на необходимата документация. За периода 2015-2018 година отчетите на БФС са представяни в определения в договора срок и съдържат информация за изпълнението на програмата."

"Това е Програма за развитие на детско-юношеския футбол на БФС. Предвид обществената и социалната значимост на футбола, ММС подкрепя развитието на подрастващите. Това е логично, защото БФС заема първо място по брой клубове сред спортните организации. Футболът се развива на практика във всички общини.

Целите на програмата са осигуряване на необходимите условия за спортно развитие и стимулиране на младите футболни таланти, създаване на единна система за физическа подготовка на подрастващите - правилна култура и координация, чрез налагане на утвърдени европейски модели.

През 2016 година футболът бе включен в Програмата за развитие на спорта за високи постижения на ММС и получава финансиране. За 2018 година например, сумата е 1 180 000 лева. В тази програма се включват спортисти от разширените състави на националните отбори в няколко възрастови групи - до 15, 16, 17 и 19 години", посочи пред 24 часа Антон Попов.