Управителният съвет на БФВолейбол включи още една точка за обсъждане в заседанието на 15 юни. На тази дата ще бъдат избрани председател и членове на правната комисия. Кандидати да оглавят органа са адвокат Радостин Василев и адвокат Велислав Йонев.

Изборът ще стане веднага, след като бъде утвърден ръководител на комисия „Национална волейболна лига". Клубовете са представили свой кандидат в лицето на Атанас Гаров. След това ще бъдат избрани и членовете на комисията.

Управителният съвет трябва да гласува и състава на комисията маркетинг, обществени поръчки и финанси. В дневния ред е и утвърждаване на промени във финансовия план към Договор №РСВП 36-00.