По трибуните определено имаше какво да се види 

Галерия