Президентът на Славия и член на Изпълкома Венци Сте­фанов сподели любопитно мне­ние относно следващия начал­ник на БФС.

"Въпросът е новият прези­дент да не е оцапан във фут­болната ни история. И също да не е някой фалирал бизнесмен. Нужно е да е човек с възможно­сти, със знания, с авторитет. Смятам, че трябва да е бизнес­мен. Лошото е, че за много не­ща сядаме на кръгли маси, на правоъгълни маси и накрая нечие мнение надделява. Тогава започваме да се караме както само ние си знаем", каза Стефа­нов.

"Клубовете, които работят най-много с деца и дават най-много път на подрастващи, трябва по някакъв начин да са привилегировани. Ако някой ис­ка да използва само чужденци -нека да си го финансира. Но е необходимо да имаме някакви предимства за тези, които на­лагат млади български футбо­листи", допълни Стефанов.