Футболните кубове в България имат срок до 21 септември (вторник), за да регистрират своите кандидати за извънредния Конгрес на БФС, който бе насрочен за 12 октомври.

Отборите вече са получили документацията от родната ни централа и трябва да заявят своите представители, като процедурата за това зависи от правния статус на клубовете. Важно е да се отбележи, че един делегат може да представлява един-единствен клуб и няма право да работи с пълномощно.

В дневния ред на Конгреса са залегнали осем точки, които бяха определени от 189-те клуба, които поискаха да бъде свикано Общото събрание след подписа, инициирана от екипа на кандидата за президент на БФС Димитър Бербатов:

1. Одобряване на доклад на ИК относно изключване на членове на БФС и констатирано прекратяване на членството на футболни клубове в БФС по причини, различни от изключване.

2. Прекратяване на мандата и правомощията и освобождаване от длъжност на Президента на БФС.

3. Прекратяване на мандата и правомощията и освобождаване от длъжност на членовете на ИК на БФС.

4. Избор на президент на БФС с мандат от 4 години, считано от датата на Конгреса.

5. Избор на членове на ИК на БФС с мандат от 4 години, считано от датата на Конгреса.

6. Приемане на нови членове на БФС.

7. Промени в Устава.

8. Разни.

Според решението на Софийски градски съд, извънредният Конгрес трябва да се проведе на 12 октомври от 10:00 часа в зала 1 на НДК. При липса на кворум от над 50% от клубовете ще бъде изчакан 1 час, а след това Общото събрание може да започне с наличните клубове.