10,00 ч NHL, класически мач MAX sport 2

20.00 ч NHL, класически мач MAX sport 2

20,00 ч „Пред банята“  MAX sport 4