Най-добрият български скиор в момента Алберт По­пов се закани тепърва да раз­гърне потенциала си и да за­почне да печели точки за Све­товната купа при алпийците. Той не съумя да стори това в първите две състезания от на­чалото на сезона, но е уверен, че ситуацията ще се промени.

"Сезонът не започна така ус­пешно, както си го предста­вях, но наистина Леви не е моя­та писта, тъй като има много равни участъци. Все още не съм намерил подходяща писта за моя размер, но мисля, че и това ще се случи. Следват съ­стезания на много трудни и тежки писти, където смятам, че шансовете ми са големи, тъй като в Леви в стръмната част показах едно много силно междинно време. Занапред ще се чувствам по-сигурен и ми­сля, че пистите ще са на моя страна", каза Попов. Той про­пуска стартовете в САЩ и се завръща във Вал дИзер на 14 и 15 декември.