Тръст „Синя България“ и мажоритарният акционер в Левски постигнаха принципна договорка, според която финансови експерти на Тръста ще получат достъп до документи, доказващи начините и условията на финансиране и размера на задълженията в краткосрочен и дългосрочен план, съобщават от тръста на сайта си.

Тръстът, от своя страна, ще има ангажимента да докладва пред широката общественост доколко изнесените публично данни за финансовото състояние съответстват на представените документи.

Тръстът ще публикува резюме в рамките на две седмици след предоставяне на документите и данни от счетоводните регистри.