Изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков е на­правил оглед на терена на "Ва­сил Левски" вчера, пише "Тема спорт". Както е из­вестно, настилката беше под­менена и имаше малка вероят­ност да не е готова за двубоя в събота.

Марков обаче е оста­нал доволен от състоянието на терена след инспекцията. Александър Давчев от фирма­та, изпълнител на дейности­те по стадиона, пък коменти­ра: "Теренът вече има много добра млада трева, на която от петък ще могат да се играят мачове". Покритието е уникално за България, като е съобразено и с климатичните особености в страната. По­добрена е нивелацията и водопропускливостта на терена.

Освен това на стадиона са инсталирани над 100 камери с висока разделителна способ­ност. Те позволяват максимал­на видимост за органите на реда без значение от метеоро­логичната обстановка, ефек­тите от пиротехника и раз­стоянието. Всяка точка на ин­терес може да бъде разгледана от 3 ъгъла. Могат да се наблю­дават всички 41 500 места, както и подстъпите към ста­диона и паркингите. Стадио­нът има и нова озвучителна си­стема.