17,50 ч България - Полша (мл.), БНТ 3

21,45 ч Футбол, Румъния – Швеция, БНТ 3

Вижте пълна телевизионна програма