17,00 Футбол, Уругвай - Франция БНТ 

21,00 Футбол, СП Бразилия - Белгия БНТ 

Вижте тук пълна телевизионна програма!