16.00 Швеция - Словакия Диема, Диема спорт 2

19.00 Хърватия - Чехия БНТ 1, БНТ 3
22.00 Англия - Шотландия Нова