19,00 Футбол, Мадагаскар - Нигерия Ринг 

21,45 Футбол, Евро 2019 за младежи финал 

22,00 Футбол, Уганда - Египет Ринг 

Вижте пълна телевизионна програма