С РМС № 630 от октомври 2019 г. беше решено да се учреди съвместно дружество между "Сердика Спортни имоти" ЕАД и ПФК ЦСКА-София ЕАД. Към момента футболният клуб е в договорни отношения за плащане на наем за ползването на стадион "Българска армия" и базата в Панчарево.

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов е провел срещи с представители на ръководството на ПФК ЦСКА-София ЕАД.

По време на разговорите са обсъждани финансови подробности за наемните отношения по договора за ползването на стадион "Българска армия" и тренировъчната базата в Панчарево от футболния клуб.

Собственик на съоръженията е "Сердика Спортни имоти" ЕАД, чийто принципал е ММС. След окончателно уреждане на финансовите взаимоотношения ще се премине към следващия етап по реализиране на съвместния проект, с което ще се осигури желаната база от футболния клуб.

При учредяването на новото дружество ще бъдат прекратени наемните отношения за двата спортни имота между двете страни.