Председателят на сдружение "Сини сърца" Илия Христов говори след срещата с премира Бойко Борисов.

"Вярваме в сегашното ръководство. Има прозрачност. От представените документи на срещата с г-н Божков се вижда, че Левски е финансиран по правилен начин, което се потвърди и от министър Горанов".

"Всички изразиха подкрепа за сегашното ръководство. Дали бизнесът е законен, не можем да кажем, не сме разследващ орган. От представените документи днес, аз не мога да преценя дали г-н Божков има някаква вина, извършил ли е нарушения. Защо точно сега? Отговорът беше, че това е свързано със сигнали. Всички знаете за братя Найденови... Предполагаме, че е във връзка със сигнала, който са подали", заяви той.