Голмайсторът на ЦСКА през нас­тоящия сезон - Евандро, вече е следен под лупа от няколко клуба в Ев­ропа. Както е тради­цията в последните години „червените" да се разделят с най-доб­рите си играчи за пари, не е изключено бразилецът да бъде продаден през зимата или най-късно през след­ващото лято, ко­гато пазарът ще бъде по-серио­зен.

Появи се про­фил на Евандро в скаутските мрежи, според който бразиле­цът е много ат­летичен напада­тел и може да играе на различ­ни позиции в атака, както и да вкарва с двата крака и с глава. Отбелязва се, че Евандро най-често завършва атаките и не е футболист, кой­то често дава го­лови асистенции.

Според профила му той е под­ходящ за по-малък клуб с амбиции, който често играе на кон­траатака. Всъщност, той блесна в мачовете на ЦСКА, когато „червените" играеха по-защитно, а той из­ползваше и малкото шансове в атака.

Евандро има дого­вор с ЦСКА до лятото на 2021 година. В него обаче има и клауза, че той може да бъде продължен автома­тично с една година, при желание от двете страни. Актуалната цена на бразилеца е около 1,2 милиона евро. При подобна оферта от ЦСКА със сигурност ще се раз­делят с нападателя.