Капитанът на ЦСКА Петър Занев вече няма коронавирус, но инфек­цията е причинила ле­ки усложнения и той ще трябва да продъл­жи лечението си в до­машни условия. От петък той вече не е под карантина. Едва след като се излекува напълно обаче, край­ният бранител ще мо­же да се върне към тре­нировъчен процес. При­помняме, че Занев и съотборникът му Ахмед Ахмедов бяха диаг­ностицирани с COVID-19 преди две седмици, като при нападателя възстановяването е протекло без сериозни симптоми и се очаква той да се включи пъл­ноценно в занимания­та на тима от новата седмица.

"Коронавирусът ми­на, обаче имам леки по­следици от него и продължавам да се ле­кувам у дома. Пробата ми вече е отрицател­на, на 12-ия ден дойдо­ха от РЗИ и ми я взеха. Но имам усложнения -някакво петънце на бе­лия дроб и начален ста­дий на бронхопневмо­ния от 5 дни", сподели Занев пред "Тема Спорт" и разказа как е разбрал за проблема. "Направих скенер на де­сетия ден и се видя, че имам някакво възпале­ние. Пия анти­биотици, инхал­ации правя. Много лош пе­риод се получи -първо грип, по­сле коронавиру­са и сега усложненията. Постоянно се чувам с личния ми ле­кар, с д-р Бисер Бочев поддържам връзка, с медицинския щаб на ЦСКА също. При доста хора причинява услож­нения, слава Богу, че не се налага да влизам в болница. Имам увере­нието на лекарите, че не е нещо страшно, въ­просът е да се вземат мерки. Сега е необхо­дим пълен покой - почивка, антибиотици, ле­чение", допълни Занев.

Той се обърна и към хората, които също се борят с COVID-19. "Мо­га само да дам личен съ­вет към боледуващите от коронавирус, че между 7-ия и 10-ия ден е хубаво да се направи скенер на белите дро­бове, за да се види дали има някакви възпали­телни процеси в орга­низма. Превантивно или пък, за да се вземат адекватни мерки. Лип­сват ми тренировки­те, но в такава ситуа­ция човек трябва да потърпи. Най-важно е в идните 4-5 дни това възпаление да изчезне и лека-полека да се завър­на. Но не правя плано­ве, гледам ден за ден", заяви Петър Занев.