От БФС разпратиха официални писма до клубовете от Първа и Втора лига за провеждането на Общо събрание (конгрес) на посочената от Софийския градски съд дата - 12 октомври.

В уведомлението се казва, че събранието трябва да се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Дневният ред е осем точки, пише "Мач Телеграф".

В първата от тях трябва да се одобри доклад относно изключване на членове на БФС и констатирано прекратяване на членството на футболни клубове в БФС по причини, различни от изключване.

След това ще се прекрати мандата и правомощията на президента и Изпълнителния комитет и ще се премине към избор на нов президент и Изпълком. Уточнено е, че те ще бъдат с мандат от четири години от датата на Конгреса. По традиция след това ще бъдат приети други членове, а се предвиждат и промени в Устава. Осмата точка е "Разни".

В писмото на футболния съюз се казва, че подготовката за провеждане на събитието вече е започнала. Призовават се клубовете да изберат свой делегат. Към подписания от изпълнителния директор Борислав Попов документ е приложено и Указание за реда и формата на заседанието на управителния орган на клуба за избиране на делегат.