Останалият на няколко гласа от президентския стол на БФС Димитър Бербатов затвърди позицията си, че победата на Борислав Михайлов е нелигитимна.

Ето какво публикува Димитър Бербатов във "Фейсбук":

"242 делегатски гласа представляват повече от 50% и са необходими за вземане на решения". 

Единствената проверка е направена от г-н Трайко Младенов (Председател на Комисията за проверка редовността на делегатите) и е записана от мандатната комисия, която установява 483-ма присъстващи делегати! На база на което е горното изявление в зала на водещия на конгреса на БФС Камен Костадинов с молба да бъде записано в протокола! В чл. 44, ал. 3 от Устава на БФС ясно и категорично се казва:

"Президентът се избира с мнозинство от присъстващите делегати". Изборът е нелегитимен, тъй като Борислав Михайлов има 241 гласа от присъстващи 483-ма! Трябва да има балотаж! Сега на ход е съдът!"