Левски не плати и в последния час. Вчера, когато беше крайният срок за покриване на текущите задължения­та на клуба от 2 200 000 лева, „сините" не успяха да намерят необходимите пари. При­помняме, че в четвър­тък вечерта директо­рът Павел Колев обяви, че ако до петък Левски не изплати въ­просните 2 200 000 лева, които дължи на футболисти, персонал и на два клуба по ми­нали трансфери, УЕФА ще накаже „си­ните" с изваждане от евротурнирите за една или две години.

„Пари няма, но вяр­ваме, че високата експертност на Павел Ко­лев може и да ни из­действа още няколко дни отсрочка. Не ис­кам да коментирам по­вече тази тема, защо­то сме се разбрали по нея да говори само из­пълнителния дирек­тор", обясни пред „Ме­ридиан Мач" Тити Па­пазов, който е собст­веник на 35 процента от акциите на клуба.

Той все отношение и по атаката към него и Павел Колев от стра­на на един от тарто­рите на Сектор Б - Лю­бомир Костадинов -Младежа. „Прин­ципно не ми се коментират теми, кои­то не помагат на Левс­ки. Живеем в демок­ратична държава и всеки има право на мнение. Историята е показала, че който и да бъде в челото на клуба, винаги ще има и „за" и „против" него", каза Папазов.

Припомняме, че за­ради финансовата кри­за от „Герена" си тръг­на цял куп футболисти - Нуно Рейш, Милан Миятович, Дени Алар, Филипе Нашименто, Мар­тин Райнов, Деян Лозев, Живко Мила­нов, Хали Тиам, Фран­ко Мазурек и Станис­лав Костов.

Очаква се скоро и вратарят Георги Гео­ргиев да скъса дого­вора си с клуба. Ве­роятно Левски ще си върне младия страж Петър Иванов, който беше пратен под наем в Нефтохимик, за да компенсира напуска­нето на национала. Възможно е и друг юноша - Николай Кръстев, да поеме об­ратно към „Герена".