19.00 Швейцария - Испания БНТ 1, БНТ 3

22.00 Белгия - Италия Нова, Диема спорт 2